McKenzie – Mechaniczne Diagnozowanie i Terapia

Metoda polega na diagnozowaniu i leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn. Opiera się na znajomości wzorców objawów w wywiadzie i badaniu. Metoda McKenziego bazuje na:

  • objawach bólowych,
  • na zmienności objawów,
  • analizie objawów w wywiadzie,
  • analizie objawów w teście ruchowym.

Głównym celem terapii jest zmniejszenie ryzyka nawrotów bólowych poprzez edukację i zaangażowanie pacjenta w proces leczenia.

Więcej informacji – www.mckenzie.pl.

Comments are closed.