PNF – Proprioceptywne Nerwowo-Mięśniowe Torowanie

Funkcjonalna terapia zgodna z potrzebami ruchowymi pacjenta, wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka, której celem jest przywrócenie funkcji ruchowej chorego.

Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii i zdrowe i silne obszary ciała. Umożliwia to pełne wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania i zapewnia bezbolesną pracę.

Comments are closed.